Priemyselné manipulátory Liftronic® Series: INDEVA®
indeva

Priemyselné manipulátory Liftronic® Series: INDEVA®

Rad Liftronic® zahŕňa:

Liftronic lift-assist-device-200x300

Liftronic® Pro

- lano na zvislej osi;
- uchopovacie nástroje na mieru

Liftronic EAsy-intelligent-assist-device

Liftronic® Easy

lano na zvislej osi;
- uchopovacie nástroje na mieru

rigid arm manipulator

Liftronic® Air

 tuhé rameno paralelogramu na zvislej osi;
- použitý k manipulácii závažia mimo os


Výhody Liftronic® INDEVA® vs. manipulátory tradičné pneumatiky.

Scaglia INDEVA ponúka najväčší kompletný rozsah priemyselných manipulátorov na trhu vrátane tradičných pneumatických manipulátorov aj moderných elektronických manipulátorov, častejšie označovaných ako INDEVA®.

Elektronické manipulátory série Liftronic® sú ideálne všade, kde sa vyžaduje rýchlosť, pohyb tekutín a presné polohovanie bremena.
Sú to vyvažovače INDEVA®, ktoré sú moderné, vyvinuté priemyselné manipulátory.

série Liftronic® :