Systémy na manipuláciu s bremenom Liftronic® Air
indeva

Liftronic® Air

Systémy na manipuláciu s bremenom Liftronic® Air: INDEVA® prináša pneumatickú zdvíhaciu silu a elektronické ovládanie

video AIR slovacco

Posledná generácia priemyselných manipulátorov skupiny INDEVA®. Kombinujú silu tradičných pneumatických manipulátorov s inteligenciou INDEVA®. Ich sila pre zdvíhanie je pneumatická, ale sú ovládané elektronicky. Sú vhodné na manipuláciu s vyosenými nákladmi. Modely sú k dispozícii od 80 do 250 kg a môžu byť dodané ako montované na stĺp, strop alebo koľajnicu pod stropom. V porovnaní s tradičnými pneumaticky ovládanými manipulátormi ponúka Liftronic Air dôležité výhody, ktoré pomáhajú zlepšiť bezpečnosť, ergonomiku a produktivitu.

 stlpová montáž namontovaný na koľajnici alebo na strope

Technické charakteristiky

Technické charakteristiky

Manipulator arm Liftronic Air overhead manipulator arm

Technické charakteristiky

 • Max. výkon: 250 kg
 • Polomer dosahu max.: 2700 mm
 • Max. rýchlosť zdvihu: 0,5 m/s
 • Ovládanie: elektronické
 • Napájanie: 115/ 230 Volt A/C – 50/60 Hz
 • Spotreba energie: 100VA
 • Ochrana krytu: IP 54
 • Pracovná teplota: od 0° do 40° C
 • Úroveň hluku: <70 dB (A)
 • Bezpečnostné zariadenia: (keď sú namontované s nástrojmi):
 • Pri detegovaní poruchy systém automaticky zastane (porucha v kábloch, elektronickej doske,…);
 • Systém automaticky zastane pri vypnutí napájania;
 • Systém ovláda tlaky vyvažovačov (na rôznych úrovniach) a overuje zhody medzi nimi:
 • Systém automaticky zastane pri detegovaní poruchy v proporčnom elektrickom ventile;
 • Systém automaticky zastane pri detegovaní poruchy v proporčnom pneumatickom ventile;
 • Systém automaticky zastane keď tlak vo valci nie je zhodný s požadovaným tlakom;
 • V prípade pádu bremena Liftronic® Air je omnoho bezpečnejší ako tradičný pneumatický logický manipulátor. Model s automatickým vyvažovaním okamžite vyváži rôznu hmotnosť a tak udržuje dokonalý pokoj bez nebezpečných náhlych pohybov nástroja smerom nahor. Model predvoleného bremena používa špeciálne bezpečnostné zariadenie, ktoré deteguje akýkoľvek možný náhly pohyb a zastaví ho;
 • Systém automaticky zastane v prípade nadmerného zrýchlenia (z dôvodu porúch);
 • Systém automaticky zastane keď je stlačené tlačidlo STOP (bez zásahu programovateľných elektronických dosiek – len elektromechanické prvky).
 • Systém taktiež generuje výstrahu (bez zastavenia vyvažovača), aby upozornil na pracovné situácie „mimo rozsah“.