Pneumatický manipulačný - PN ERGO
indeva

PN ERGO (PN)

Pneumatický manipulačný

Pneumatický manipulačný prístroj s pevným vertikálnym ramenom, vhodný pre manipuláciu s neskladnými bremenami a/alebo s takými, ktoré si vyžadujú uchytenie alebo uvoľnenie na miestach, ktoré nie sú prístupné pre prostriedok na uchopenie bremena zhora a ktorých ťažisko sa v dôsledku toho nachádza na vertikálnej osi prostriedku na uchopenie bremena.

Aplikácie

Stĺp

Pevné upevnenie na strop

PN-ERGO a colonna 2PNPP80_D21370203_LO

 Koľajové upevnenie na strop

TECHNICKÉ ÚDAJE:

  • Max. rýchlosť zdvihu: 0,5 metrov/sekundu
  • Riadenie: pneumatické
  • Prevádzkové teploty: +5° až +50° C
  • Emisie hluku: <70 dB
  • Prevedenie manipulačného prístroja s ochranou proti explózii v súlade s normami ATEX je možné
  • Bezpečnostné zariadenia: pri výpadku tlaku pomalé spúšťanie prostriedku na uchopenie bremena na zem