INDEVA® Vákuový uchytávač
indeva

INDEVA® Vákuový uchytávač

Manipulátory série INDEVA® Liftronic® môžu byť vybavené štandardnými alebo na mieru vyrobenými vákuovými uchytávačmi a koncovými efektormi.

Manipulátor INDEVA® Liftronic® a vákuovým uchytávačom ponúka najvyšší štandard bezpečnosti v porovnaní s ktorýmkoľvek zdvíhacím vybavením s vákuovým uchytávacím systémom.

  • v prípade nebezpečnej úrovne vákua zdvíhanie bremena nie je dovolené;
  • ak vákuum pri zdvihnutom bremene klesne pod bezpečnú úroveň, systém pomaly klesne na zem a je aktivované akustické upozornenie;
  • uvoľnenie bremena nie je dovolené, kým nie je bremeno položené na stabilnú podložku;
  • v prípade poruchy elektrického napájania pri uchytenom a zdvihnutom bremene systém pomaly klesne na zem;
  • v prípade poruchy elektrického napájania bez uchyteného bremena systém zastane;

INDEVA® Vákuový uchytávač

Choďte na časť Manipulácia kartónových škatúľ s vákuom – iné riešenia

VIDEO GALÉRIA

STANDARD VACUUM GRIPPER

CUSTOM VACUUM GRIPPER>

CASE HISTORIES A PREDMETY