Liftronic® Air - Indeva Group
indeva

Liftronic® Air

Systémy na manipuláciu s bremenom Liftronic® Air: INDEVA prináša pneumatickú zdvíhaciu silu a elektronické ovládanie

Posledná generácia priemyselných manipulátorov skupiny INDEVA. Kombinujú silu tradičných pneumatických manipulátorov s inteligenciou INDEVA.

Ich sila pre zdvíhanie je pneumatická, ale sú ovládané elektronicky.

Sú vhodné na manipuláciu s vyosenými nákladmi.

Modely sú k dispozícii od 80 do 250 kg a môžu byť dodané ako montované na stĺp, strop alebo koľajnicu pod stropom.
V porovnaní s tradičnými pneumaticky ovládanými manipulátormi ponúka Liftronic Air dôležité výhody, ktoré pomáhajú zlepšiť bezpečnosť, ergonomiku a produktivitu.

Technické charakteristiky

 • Max. výkon: 250 kg
 • Polomer dosahu max.: 2700 mm
 • Max. rýchlosť zdvihu: 0,5 m/s
 • Ovládanie: elektronické
 • Napájanie: 115/ 230 Volt A/C – 50/60 Hz
 • Spotreba energie: 100VA
 • Ochrana krytu: IP 54
 • Pracovná teplota: od 0° do 40° C
 • Úroveň hluku: <70 dB (A)
 • Bezpečnostné zariadenia: (keď sú namontované s nástrojmi):
 • Pri detegovaní poruchy systém automaticky zastane (porucha v kábloch, elektronickej doske,…);
 • Systém automaticky zastane pri vypnutí napájania;
 • Systém ovláda tlaky vyvažovačov (na rôznych úrovniach) a overuje zhody medzi nimi:
 • Systém automaticky zastane pri detegovaní poruchy v proporčnom elektrickom ventile;
 • Systém automaticky zastane pri detegovaní poruchy v proporčnom pneumatickom ventile;
 • Systém automaticky zastane keď tlak vo valci nie je zhodný s požadovaným tlakom;
 • V prípade pádu bremena Liftronic Air je omnoho bezpečnejší ako tradičný pneumatický logický manipulátor. Model s automatickým vyvažovaním okamžite vyváži rôznu hmotnosť a tak udržuje dokonalý pokoj bez nebezpečných náhlych pohybov nástroja smerom nahor. Model predvoleného bremena používa špeciálne bezpečnostné zariadenie, ktoré deteguje akýkoľvek možný náhly pohyb a zastaví ho;
 • Systém automaticky zastane v prípade nadmerného zrýchlenia (z dôvodu porúch);
 • Systém automaticky zastane keď je stlačené tlačidlo STOP (bez zásahu programovateľných elektronických dosiek – len elektromechanické prvky).
 • Systém taktiež generuje výstrahu (bez zastavenia vyvažovača), aby upozornil na pracovné situácie “mimo rozsah”.

Aplikácie

Liftronic Air namontovaný na koľajnici alebo na strope

Model

L80C

L160C

LA250C

CELKOVÝ VÝKON *

(pripojený koncový efektor)

kg

 80

 160

 250

Manipulácia s vyosením: max. vzdialenosť od osi Z zdvíhacieho nástroja
mm
300
300
500

R1 (dĺžka ramena)

mm

 2700

2700

2605

R2 (nepokrytá oblasť)

mm

 907

935

900

C**

mm

2410

2470

2300

B

mm

3300,5

3444

3346,5

(max. vertikálny zdvih)

mm

 1752

1716

1451

max. rýchlosť zdvihu

m/min

 30

30

15

Rotácia okolo osi stĺpa

degrees

 360°

360°

360°

Rail or ceiling mounted with jointed arm

Model

L80C

L160C

LA250C

CELKOVÝ VÝKON *

(pripojený koncový efektor)

kg

 80

 160

 250

Offset handling: max distance from the lifting tool Z axis
mm
300
300
500

R1 (dĺžka ramena))

mm

 2700

2700

2605

R2 (nepokrytá oblasť)

mm

 907

935

900

C**

mm

690

610

480

D (max. rýchlosť zdvihu)

mm

 1752

1716

1451

max. rýchlosť zdvihu

m/min

 30

30

15

Rotácia okolo osi stĺpa

stupne

 360°

360°

360°

* Nominálna zaťažiteľnosť je podľa prívodu vzduchu minimálne 6,5 Barov.
**Táto hodnota môže byť modifikovaná v rámci určitých obmedzení, aby boli uspokojené špeciálne požiadavky zákazníka