INDEVA® Gateway
indeva
industry 4.0 ready

apríl 18, 2017

INDEVA® Gateway

industry 4.0 ready

Manipulátor INDEVA® vybavený systémom INDEVA® Gateway je schopný vymieňať si dáta s IT systémom zákazníka, a to prostredníctvom podnikovej siete wi-fi.

click here for the pdf flyer

Technické špecifikácie:
> prenosový protokol dát. Standard Modbus TCP/IP
> Pripojenie k sieti Wi-Fi: 802.11.2.4 Gh
> konfigurácia manipulátora: server

INDEVA® GATEWAY umožňuje výmenu dát v reálnom čase na VÝSTUPE a VSTUPE.

VÝSTUP

Údaje o stroji, napr.:

> „stav“ digitálnych vstupov;
> „stav“ digitálnych výstupov;
> prípadné alarmy stroja.

Údaje o výkone, napr.:

> cyklus/uchopovací nástroj;
> Km dráhy lana *;
> spotreba v kwatt/hod*;
> prevádzková teplota stroja*;
> orientačná hmotnosť zdvíhaného bremena*.
*údaje nie sú k dispozícii z pneumatického manipulátora.

Údaje o spravovaní údržby:

Spravovanie a programovanie BEŽNEJ A PREVENTÍVNEJ ÚDRŽBY s upozornením v prípade bezprostrednej údržby.

VSTUP

Prevádzkový režim, napr.:
> riadenie a kontrola polohy odberu a/alebo uvoľnenie;
> riadenie a kontrola výšky odberu a/alebo uvoľnenie;
> rozoznanie čiarového kódu;
> riadenie a kontrola sekvencie odberu kusov.

Schopnosť VÝMENY DÁT je charakteristika potrebná pre strojové zariadenia v priemysle 4.0

APLIKÁCIA S PREPOJENÍM MANIPULÁTOROV INDEVA® 

Identifikácia produktu 

 • Identifikácia manipulovaného produktu (v súlade s modelom a/alebo sériovým číslom) umožňuje naplánovať výrobný proces, ako je uvedené nižšie:
  • Registrácia produktu
   Rozoznanie produktu môže byť vykonané rôznymi spôsobmi: prostredníctvom modelu v závislosti od tvaru produktu, prostredníctvom sériového čísla pomocou čiarového kódu alebo RFID tag. Rozoznanie produktu umožňuje sledovateľnosť materiálu a záznamy v podnikovom systéme riadenia.
  • Prispôsobenie cyklu
   Cyklus stroja môže byť prispôsobený v závislosti od modelu produktu a/alebo sériového čísla, a/alebo pracovnej sekvencie. Manipulátor môže byť naprogramovaný tak, aby pôsobil rôznym spôsobom v závislosti od časti, s ktorou sa má manipulovať, napr.:

                        > Ak jeden model nemá byť odobratý, manipulátor nevykoná uchopenie a/alebo vydá upozornenia pre operátora.
                        > Rôzne polohy uvoľnenia môžu byť naplánované v súlade s modelom alebo sériovým číslom produktu; manipulátor ukáže správnu polohu vydanie pre každý odobratý náklad a zabráni uvoľneniu do nesprávnej
  polohy.
  > Je možné povoliť uchopenie iba niektorých modelov v slede, napríklad, zaplniť paletu podľa špecifických požiadaviek. 

  •  Poka-yoke
   Každý proces, ktorý vyžaduje pružnosť ľudského operátora, môže podliehať ľudskému pochybeniu. Vďaka systému INDEVA® GATEWAY  proces vykonávaný s manipulátorom INDEVA® nepodlieha ľudským chybám

Zlepšenie výrobnej flexibility

Flexibilita v procese plánovania výroby umožňuje výrobu viac typov produktov v kratšom čase a za najnižšiu cenu. Miešanie rôznych produktov vo výrobnom reťazci je možné iba v prípade inteligentného spravovania prostredníctvom systému riadenia výroby, ktorý spolupracuje s operátorom a strojmi, vrátane manipulátorov.

Supervízia manipulátora

INDEVA® Gateway umožňuje monitorovať stav manipulátora ako zvonka, tak vnútri podnikovej siete. 
Povolené supervízie, napr.:
> rýchle zásahy údržby v prípade okamžitých požiadaviek vďaka upozorneniu v reálnom čase;
> histogram dát o výkonnosti manipulátora;
> monitorovanie stavu manipulátora, aby sa zabránilo zneužívaniu (zdvíhanie hmotností, ktoré prekračujú maximálnu kapacitu, práca v prostredí s okolitou teplotou nad povolené maximum, atď.);
> zoznam údržby na základe aktuálnych pracovných podmienok.

Monitorovanie námahy pracovníka a optimalizácia ergonómie 

INDEVA® GATEWAY umožňuje sledovať a kontrolovať námahu operátora a naplánovať pracovné podmienky pre manipulátor tak, aby boli splnené požiadavky na vyššiu produktivitu a ergonómiu obsluhy. 

Tags: ,