INDEVA® pre priemysel výroby nápojov
indeva

jún 24, 2015

INDEVA® pre priemysel výroby nápojov

Priemysel výroby nápojov potrebuje maximálnu efektívnosť pozdĺž celej výrobnej linky.

INDEVA® pre priemysel výroby nápojov Priemysel výroby nápojov je takmer vo všetkých krajinách sveta so závodmi, kde sú všetky fázy výroby vykonávané pomocou automatických liniek – od  vyfukovania fliaš po plnenie, uzatváranie uzávermi, etiketovanie a na konci linky tiež balenie, či už s použitím zmršťovacej fólie alebo s použitím kartónových obalov. Hoci väčšina spoločností používa moderné automatické linky na plnenie fliaš, manipulácia s bremenami sa stále vykonáva manuálne napríklad pri  zdvíhaní balíkov kartónových obalov  na plnenie “baličiek škatúľ obaľovaných zmršťovacou fóliou”, alebo kotúčov, ktoré je potrebné naložiť do strojov na obaľovanie zmršťovacou fóliou alebo etiketovacích strojov. Preto spoločnosti v priemysle výroby nápojov potrebujú pomôcky pre manuálnu manipuláciu s bremenom, aby chránili zdravie svojich zamestnancov a dodržali všetky najnovšie nariadenia a smernice o ergonómii a bezpečnosti  na pracoviskách a súčasne zlepšili celkovú produktivitu. Presne kvôli týmto úlohám si veľké a malé spoločnosti v priemysle výroby nápojov inštalujú manipulátory INDEVA®. Je skutočnosťou, že spoločnosť Scaglia INDEVA® je dobre známa pre svoju veľkú odbornosť pri navrhovaní spoľahlivých riešení na mieru, s na mieru navrhovanými uchytávacími nástrojmi vyhovujúcimi bremenám rôznych veľkostí, tvarov a hmotností. Niekedy sa INDEVA® inštaluje na nahradenie manuálnej manipulácie, ale niekedy nahrádza tradičné zdvíhacie vybavenie, ako sú zdviháky alebo tradičný priemyselný pneumatický manipulátor. Manipulátor INDEVA® ponúka rôzne výhody v porovnaní s tradičným zdvíhacím vybavením: je 4-krát rýchlejší ako kladkostroj, nevyžaduje si držanie stlačeného tlačidla počas celej doby manipulácie s materiálom a pohybuje sa rýchlosťou vyžadovanou operátorom a nie pevnou rýchlosťou. V porovnaní s pneumatickým manipulátorom  INDEVA® umožňuje presnejšie pohyby, bez nárazu a síl zotrvačnosti, ktorým treba čeliť, a tak je ergonomickejší, používateľsky priateľský a rýchly. INDEVA® automaticky a ihneď vyvažuje hmotnosť bremena bez potreby voľby rôznych nastavení hmotnosti pri každej zmene hmotnosti bremena. Pre všetky tieto dôvody bol manipulátor INDEVA® definovaný ako „predĺženie ľudskej ruky”

Tags: , , , , , ,