Inteligentné pomocné zariadenia versus tradičné zdvíhacie vybavenie
indeva

august 30, 2004

Inteligentné pomocné zariadenia versus tradičné zdvíhacie vybavenie

Priemyselné manipulátory INDEVA® (inteligentné pomocné zariadenia) séria Liftronic® Series versus tradičné zdvíhacie vybavenie a pneumatické manipulátory.

Priemyselné manipulátory séria Liftronic®, lepšie známe ako INDEVA® (inteligentné manipulačné zariadenia) patria do triedy manipulátorov známym po celom svete ako “Inteligentné pomocné zariadenia (IAD)”. V porovnaní s tradičnými pneumatickými manipulátormi ponúkajú výrazné výhody vzťahujúce sa na ergonómiu, bezpečnosť a produktivitu.

vantaggi slovacco

Automatické snímanie hmotnosti a automatické vyvažovanie hmotnosti bremena.

Pomocou elektronického zariadenia založeného na mikroprocesorovom systém automaticky a okamžite vyvažuje hmotnosť bremena; Nielenže automaticky vyvažuje hmotnosť bremena (funkcia automatického vyvažovania) ale aj kontinuálne sníma a vyvažuje hmotnosť bremena (funkcia automatického snímania hmotnosti).  Vďaka tejto funkcii môže operátor manipulovať s rôznymi hmotnosťami (napr. vyprázdňovanie alebo plnenie sudov, škatúľ, vriec atď), alebo s bremenami s rôznymi veľkosťami a hmotnosťami bez prerušovania týchto manipulačných operácií kvôli úprave nastavení bremena alebo zvoleniu iného predvoleného parametra bremena pomocou tlačidiel alebo regulátorov tlaku.
Operátor dokáže manipulovať s bremenom prirodzeným a intuitívnym spôsobom tak, že takmer zabudne, že používa stroj.
Tradičné pneumaticky ovládané manipulátory, vrátane tých, ktoré sú popísané ako samovyvažovacie, vyvažujú hmotnosť počas zdvíhania bremena, ale nesnímajú automaticky a kontinuálne hmotnosť bremena  a nenastavujú automaticky vyvažovanie pri zmene hmotnosti.
Vyvažovanie je omnoho pomalšie, pretože pneumatickému signálu trvá prechod cez okruhy dlhší čas v porovnaní s elektronickým signálom.

Vysoká presnosť pri umiestňovaní bremena.

Priemyselné manipulátory INDEVA® neprebiehajú, nenarážajú a nevyžadujú si množstvo malých korekčných pohybov na dosiahnutie požadovanej polohy, ako je to u pneumatických priemyselných manipulátorov.

Funkcia plávajúceho režimu (ruky na bremene) umožňuje operátorom vykonávať úlohy presného umiestnenia s rukami na samotnom bremene, pre maximálnu kontrolu bez potreby použitia rukovätí alebo stláčania tlačidiel; tento režim je veľmi užitočný najmä vtedy, keď je potrebné umiestniť bremeno v obmedzenom priestore alebo s chúlostivými bremenami, ktoré by mohli byť ovplyvnené typickými nárazmi pneumaticky ovládaných manipulátorov.

Ergonomická a ľahká manipulácia s bremenom

S priemyselnými manipulátormi INDEVA® série Liftronic® režim ovládania končekmi prstov pomocou rukoväte snímajúcej silu poskytuje okamžitú reakciu na pohyby operátora nahor a nadol. Toto výrazne znižuje zotrvačné sily pri spúšťaní, zrýchľovaní a spomaľovaní, čo umožňuje systému pracovať ako predĺžená ruka operátora.  Úsilie požadované od operátora na pohyby pozdĺž osi Z je konštantné a takmer nulové; táto funkcia, spolu s ich ergonomickým dizajnom, robí z manipulátorov INDEVA® jediné dostupné riešenia manipulácie s materiálom, ktoré skutočne vyhovujú najprísnejším nariadeniam a smerniciam o ergonómii a bezpečnosti pri manuálnej manipulácii s bremenom.

Rýchle pohyby

Priemyselné manipulátory INDEVA® reagujú rýchlo a pritom hladko na ľudský dotyk, porážajúc zotrvačnosť počas zrýchľovania a aj počas brzdenia a zosilňujúc pohyby operátora. Operátor si nevšimne žiadne oneskorenie medzi snímaním stroja a reakciou, čo je nemožné s pneumaticky ovládanými manipulátormi.

Lepšia viditeľnosť a ľahkosť manévrovania

Zdvíhacie nástroje používané pre priemyselné manipulátory INDEVA® sú omnoho ľahšie a kompaktnejšie ako nástroje používané pre tradičné manipulátory a umožňujú lepšiu viditeľnosť a ľahkosť manévrovania.

Všestrannosť

Priemyselné manipulátory INDEVA® séria Liftronic® Easy môžu byť vybavené rýchlospojkou uchytávacieho nástroja, pomocou ktorej sa dajú rýchlo a ľahko meniť rôzne nástroje a manipulovať s rôznymi typmi bremien s prerušením práce trvajúcim len 15 sekúnd.
Modifikácie parametrov manipulácie s bremenom alebo funkcií koncového efektora sa vykonávajú veľmi ľahko prostredníctvom elektronického softvéru (omnoho jednoduchšia operácia v porovnaní s nutnosťou vymeniť pneumatické okruhy pneumatických manipulátorov). Toto je zvlášť dôležité v prípade špeciálnych koncových efektorov s viacerými funkciami.
Naša modulárna koncepcia uchytávacieho nástroja “MODULO” a programovateľná logika mikroprocesora robí z manipulátora série LIFTRONIC® jedinečné riešenie manipulácie s bremenom, ktoré vyhovuje požiadavkám každého priemyselného odvetvia.

Inteligentné pomocné zariadenia versus tradičné zdvíhacie vybavenie

 

 

Tags: , , , , ,