Manipulácia s cievkami pradiva
indeva
Handling von Garnspulen

marec 3, 2015

Manipulácia s cievkami pradiva pomocou INDEVA® Liftronic® s orbitálnou nástrojovou hlavou

Bezpečná, presná a rýchla manipulácia s cievkami pradiva pomocou INDEVA®

Manipulácia s cievkami pradiva v textilnom priemysle pomocou priemyselného manipulátora model LIFTRONIC® je chytré riešenie, ktoré Scaglia INDEVA® ponúka spoločnostiam v textilnom priemysle od roku 1975.  Typický koncový efektor na manipuláciu a otáčanie cievok a ich nakladanie na cievkovnicu je orbitálna nástrojová hlava INDEVA®.  Manipulátor Liftronic® s orbitálnou nástrojovou hlavou môže byť montovaný na stĺp s kĺbovým ramenom alebo montovaný na nadhlavnú koľajnicu salebobez kĺbového ramena, alebo môže byť namontovaný na zakladač (Liftruck).  Veľké spoločnosti, ako  UNIFI  v USA mnohé ďalšie, si opakovane zakúpili toto riešenie manipulácie s materiálom, pretože výrazne zlepšilo ich celkovú produktivitu a tiež bezpečnostný štandard; prečítajte si o výhodách poskytovaných používaním  Liftronic® INDEVA® namontovaného na zakladači na manipuláciu s cievkami pradiva.
Tento INDEVA® Liftronic® s orbitálnou nástrojovou hlavou bol nedávno nainštalovaný vo výrobnej jednotke veľkej textilnej spoločnosti v Južnej Amerike.

Tags: , , , , ,