Manipulátory INDEVA® pre proces výroby pneumatík
indeva
INDEVA® Liftruck for handling reels along the creel in tire manufacturing

jún 26, 2015

Manipulátory INDEVA® pre proces výroby pneumatík

Poprední svetoví výrobcovia pneumatík s vysoko efektívnym procesom výroby pneumatík si opakovane vyberajú manipulátory INDEVA® na manipuláciu s bremenami v rôznych oblastiach.

Hoci väčšina spoločností vyrábajúcich pneumatiky používa moderné a automatické linky pre takmer všetky fázy svojho výrobného procesu, stále existujú niektoré operácie, ktoré obsahujú manuálnu manipuláciu s bremenom.

Aby udržali vysoké tempo výroby a štandardy produktivity a tiež aby dodržali nedávne smernice a nariadenia o ergonómii a bezpečnosti na pracoviskách, tieto spoločnosti potrebujú zdvíhacie vybavenie vyhovujúce ich štandardom.

Zdvíhacie zariadenia musia umožňovať rýchlu reakciu na úmysly operátora, presné polohovanie bremena a špeciálny zdvíhací nástroj navrhnutý tak, aby ponúkol maximálnu ergonómiu pre operátora a tiež tú najvyššiu úroveň bezpečnosti.

INDEVA® spĺňa všetky tieto požiadavky, jeho bezpečnostný štandard je najvyšší dostupný pre zdvíhacie zariadenia: vďaka jeho elektronickému ovládaniu, aj keď operátor stlačí tlačidlo uvoľnenia keď bremeno nie je bezpečne uložené na svojom mieste, bremeno nebude uvoľnené a v prípade výpadku napájania bremeno zostáva pevne uchytené a nespôsobí žiadnu škodu.

Preto si veľké spoločnosti, ktoré majú veľký záujem o dosiahnutie vysokých štandardov bezpečnosti a produktivity, vyberajú manipulátory INDEVA® na rôzne úlohy vo svojom výrobnom procese, ako sú:

manipulácia s pneumatikami

manipulácia s cievkami s oceľokordom

manipulácia s gumovými kotúčmi

manipulácia s gumovými blokmi

manipulácia s cievkami útkového pradiva

manipulácia s vrecami z polyesteru

Manipulátory INDEVA® pre proces výroby pneumatík

O stratégiách a štandardoch niektorých našich zákazníkov vyrábajúcich pneumatiky si môžete prečítať v nasledujúcich odkazoch:

Pirelli

http://www.pirelli.com/corporate/en/about_us/innovation/aboutUs-fast-forward/default.html

Bridgestone:

http://www.bridgestone.com/products/index.html

Michelin

http://www.michelin.com/eng/innovation/innovation-strategy/innovation-lynchpin-of-michelin-strategy

Goodyear

https://corporate.goodyear.com/en-US/about/mission.html

 You can read about safety hazard in tire production and relative guidelines at following links:

http://www.hse.gov.uk/rubber/topics.htm

http://www.tyreindustryfederation.co.uk/wp-content/uploads/2015/01/TRISAG-Tread-Safely-Guide-Jan15.compressed.pdf (pages 42 to 46 about handling hazards and solutions)

 Interesting facts on rubber production for tire industry

http://www.scientificamerican.com/article/alternative-source-of-tire-rubber-gains-traction/

http://www.therubbereconomist.com/The_Rubber_Economist/Vehicle_and_tyre.html   fhttp://www.madehow.com/Volume-1/Tire.html (how tires are made)

http://www.sciencedaily.com/releases/2015/04/150428110022.htm (rubber from dandelion)

http://www.bridgestonetrucktires.com/us_eng/real/magazines/bestof3/speced3_natural_rubber.asp

http://www.rma.org/about-rma/rubber-faqs/

http://thetiredigest.michelin.com/an-unknown-object-the-tire-materials

http://www.truckinginfo.com/article/story/2013/04/tire-makers-look-for-alternatives-to-natural-rubber.aspx

Tags: , , , , , , , , , ,