zdvíhanie vriec v chemickom priemysle
indeva

november 11, 2014

Riešenie manipulácie s materiálom INDEVA® na zdvíhanie vriec v chemickom priemysle

V závode na výrobu mydlového prášku sú potrebné zdvíhacie zariadenia na manipuláciu s papierovými alebo plastovými vrecami.

Pracovníci spoločnosti vyrábajúcej zmesi pre mydlá musia veľmi často a v opakovaných pracovných cykloch manipulovať s plastovými alebo papierovými vrecami vážiacimi asi 25 kg. Manuálna manipulácia s bremenom bez akéhokoľvek zdvíhacieho zariadenia nie je dovolená, pretože by to mohlo byť škodlivé pre operátora a mohlo by to spôsobiť spomalenie alebo zastavenie pracovného toku.  Tiež je potrebné zabrániť tomu, aby sa prášok obsiahnutý vo vreciach dostal do kontaktu s rukami pracovníkov, pretože by mohol spôsobiť podráždenie pokožky; malé množstvo prášku je prítomné aj na povrchu vriec a preto nie je dovolené dotýkať sa vriec holými rukami.

Zdvihák nie je to správne riešenie, kvôli nemennej rýchlosti pohybov nahor a nadol a kvôli tomu, že operátor musí stále držať tlačidlo zdviháka stlačené. Kvôli týmto vlastnostiam nie je toto zariadenie ergonomické a ani produktívne riešenie.

Ani pneumatický manipulátor nie je správne riešenie, pretože neumožňuje hladké a rýchle zdvíhanie a umiestňovanie bremien, čo je požadované pre tieto opakované manipulačné pracovné cykly.  Je skutočnosťou, že zotrvačné sily pri zmene smeru a zvyšovaní/znižovaní rýchlosti vo vertikálnej osi typické pre pneumatický manipulátor  a tiež polohovanie bremena nepriaznivo ovplyvňujú ergonómiu a bezpečnosť operátora.

Jediným riešením, ktoré by mohlo splniť všetky vyššie uvedené požiadavky, je inštalácia manipulátorov INDEVA® montovaných na stĺpe, model Liftronic® s výkonným podtlakovým čerpadlom a vákuový uchytávací systém vhodný na zdvíhanie vriec.

Vďaka svojmu elektronickému ovládaniu, ktoré eliminuje všetky zotrvačné sily, umožňuje priemyselný manipulátor INDEVA® hladké, rýchle a pritom presné pohyby a polohovanie bremena.
Veľmi dôležitý je tiež fakt, že INDEVA® Liftronic® L80 umožňuje vertikálny zdvih asi 3 metre, čo dovoľuje ľahké dosiahnutie veľmi rozdielnych výšok. INDEVA® ma bezpečnostné zariadenia zabraňujúce uvoľneniu a pádu bremena v prípade výpadku napájania a týmto chráni operátora a celistvosť vreca. V prípade výpadku napájania vrece nebude náhle uvoľnené, ale zostane pevne uchytené prísavnými držiakmi, zatiaľ čo uchytávací nástroj bude pomaly klesať nadol, až kým bremeno nedosiahne stabilnú podperu.

INDEVA® je zariadenie s automatickým snímaním hmotnosti a automatickým vyvažovaním a prispôsobí sa rôznym hmotnostiam v automatickom a kontinuálnom režime; Toto umožňuje operátorovi pracovať s veľkým množstvom vriec s rôznymi hmotnosťami bez nutnosti nastavovania systému na novú hmotnosť alebo neustálej voľby nového predvoleného nastavenia.

 zdvíhanie vriec v chemickom priemysle  zdvíhanie vriec v chemickom priemysle
 zdvíhanie vriec v chemickom priemysle

 

Tags: , , , ,