Manipulácia so zadnými poklopmi v automobilových montážnych linkách
indeva
pneumatic manipulator or car assembly

august 23, 2017

Manipulácia so zadnými poklopmi v automobilových montážnych linkách