Manipulácia so zadnými poklopmi v automobilových montážnych linkách
indeva
pneumatic manipulator or car assembly

August 23, 2017

Manipulácia so zadnými poklopmi v automobilových montážnych linkách