Pneumatické manipulátory na manipuláciu s lopatkami motora v leteckom priemysle
indeva
PN Ergo Column mounted

august 23, 2017

Pneumatické manipulátory na manipuláciu s lopatkami motora v leteckom priemysle