Pneumatické manipulátory na manipuláciu s lopatkami motora v leteckom priemysle
indeva
5071 PN Ergo Column mounted

August 23, 2017

Pneumatické manipulátory na manipuláciu s lopatkami motora v leteckom priemysle