Klimatizačné jednotky - INDEVA® pre automobilový priemysel
indeva

Klimatizačné jednotky

Manipulácia s klimatizačnými jednotkami

Automobilový priemysel patrí nepochybne medzi najpokročilejšie v aplikácii najnovších ergonomických princípov vo voľbe technológií a nastavovania procesu. Automobilový priemysel predovšetkým prijal veľmi striktné smernice ohľadom bezpečnosti a ergonómie pre operátorov, a tak si vyžaduje pokročilú technológiu, ktorá zabezpečí presné, rýchle a hladké pohyby s rotáciami a špeciálnymi snímačmi.
Tradičné manipulátory majú kvôli technológii pneumatického ovládania určité obmedzenia pri dosahovaní týchto požiadaviek. Tam, kde sa požaduje presnosť polohovania bremena, dobrá viditeľnosť bremena alebo opakované a časté pohyby, je potrebný manipulátor s ľahkým a kompaktným dizajnom a predovšetkým skutočná technológia automatického vyvažovania; manipulátor schopný reagovať v reálnom čase na dotyk operátora bez nadbytočného úsilia pri pôsobení proti silám zotrvačnosti a gravitácie pri prvom vyberaní bremena z podpery a pri zmene smeru pozdĺž osi Z.
Toto je možné len s inteligentnými manipulačnými zariadeniami INDEVA®.

Manipulátor INDEVA® je definovaný v literatúre ako ”jednoosové alebo viacosové zariadenie, ktoré používa hybrid programovateľného ovládacieho systému počítač-človek na zväčšenie sily človeka“. Je to inteligentný priemyselný manipulátor, ktorý umožňuje operátorovi manipulovať takmer bez akéhokoľvek úsilia s akýmkoľvek predmetom v rámci pracovného priestoru.

Preto je na manipuláciu a presné polohovanie klimatizačných jednotiek vnútri obmedzeného priestoru potrebné použiť inteligentné manipulačné zariadenie INDEVA®.

Klimatizačné jednotky