Pivné sudy
indeva

Pivné sudy

Ergonomické manipulačné systémy pre pivné sudy v oblasti logistiky a v sklade s modelom INDEVA® Liftronic® Easy.
Operátor môže premiestňovať ťažké pivné sudy prirodzenými, intuitívnymi a rýchlymi pohybmi.
Funkcie:

  • Veľmi presné polohovanie suda bez nárazov; s INDEVA® nemusí operátor pôsobiť proti silám zotrvačnosti pri prvom vybraní suda z jeho podpery, alebo pri zmene vertikálneho smeru, alebo pri skladaní suda nadol.
  • Citlivá rukoväť môže mať rôzne dĺžky vyhovujúce rôznym výškam vyberania a umiestňovania a tak operátor nikdy nemusí manipulovať s bremenami nad výškou svojho ramena a ani sa nemusí zohýnať.
  • Ak je to požadované, môže byť pridaná dodatočná dlhá rukovať a uľahčenie umiestňovania sudu.

Pivné sudy