Sudy / Barely
indeva

Sudy / Barely

Priemyselné manipulátory INDEVA® na manipuláciu so sudmi a inými typmi kontajnerov

Manipulátor INDEVA® môže byť vybavený uchytávacími nástrojmi na súčasné vyberanie niekoľkých sudov s použitím rámu s mnohými vákuovými prísavkami a je ľahko nastaviteľný podľa počtu sudov, ktoré majú byť vybrané.
Manipulátor INDEVA® môže byť vybavený nástrojmi vhodnými pre rôzne veľkosti kontajnerov: sudy, vrecia, boxy, koše; jednoduché kliknutie a nástroje sú nastavené s uchytávacou stranou vhodnou pre niektorý s vyššie uvedených typov bremien; s uchytávacím nástrojom môžete vyberať vákuové vrecia a kartónová škatule, hákom koše a nádrže.
S INDEVOU môžete ľahko vyprázdňovať objemné sudy.
Nástroje série INDEVA® Liftronic® zostávajú bez pohybu počas vyprázdňovania suda a zmeny jeho hmotnosti vďaka technológii  INDEVA®.

Kliknite sem na sledovanie videí rôznych aplikácií vákuového uchytávača Liftronic®.

Kliknite sem pre informácie o aplikácii pre manipuláciu so sudmi a barelmi

Sudy / Barely