Mechanické diely a nástroje - Indeva Group
indeva

Mechanické diely a nástroje

Tool support - manipulator

Mechanické vŕtačky a nástroje

Manipulátory INDEVA® sú ideálne pre podporné nástroje pri obrábaní.

Prevodovky, ozubené kolesá

Manipulátory INDEVA® pre manipuláciu s prevodmi a komponentmi prevodových jednotiek.

Rôzne mechanické komponenty

INDEVA® je novátorským riešením pre manipuláciu s rôznymi strojnými dielmi.