Vrecia - Indeva Group
indeva

Vrecia

mechanical jaws

Uchytenie vreca mechanickými čeľusťami a hákmi

INDEVA® Manipulátory so špeciálnymi hákmi alebo svorkami na uchytenie plastových, plátených alebo papierových vriec.

bag emptying

Vákuové uchytávače

Manipulátory INDEVA® môžu byť vybavené úchopovými nástrojmi pre manipuláciu s vrecami pomocou vákuových alebo mechanických čeľustí.

bag emptying

Vyprázdňovanie vreca

So sériou  INDEVA® Liftronic® dokážete vyprázdňovať a plniť vrecia veľmi ergonomickým a bezpečným spôsobom. INDEVA® skutočne udržiava […]