Vrecia - Indeva Group
indeva

Vrecia

Uchytenie vreca mechanickými čeľusťami a hákmi

INDEVA® Manipulátory so špeciálnymi hákmi alebo svorkami na uchytenie plastových, plátených alebo papierových vriec.

INDEVA vacuum gripper for paper bags

Vákuové uchytávače

Manipulátory INDEVA® môžu byť vybavené úchopovými nástrojmi pre manipuláciu s vrecami pomocou vákuových alebo mechanických čeľustí.

Vyprázdňovanie vreca

So sériou  INDEVA® Liftronic® dokážete vyprázdňovať a plniť vrecia veľmi ergonomickým a bezpečným spôsobom. INDEVA® skutočne udržiava […]