Priemyselné manipulátory a riešenia pre vnútornú logistiku...od roku 1970.

Veľké výrobné spoločnosti na celom svete v oblasti automobilového, leteckého, mechanického, elektromechanického a iného odvetvia opakovane volia ako priemyselné manipulátory, tak AGV a modulárne riešenie INDEVA LEAN SYSTEM®, pretože ponúkame našim zákazníkom individuálnu a pozornú odpoveď na ich špecifické potreby v každej fáze projektu od identifikácie najlepšieho riešenia až po inštaláciu i mimo nej.

Priemyselné manipulátory pre manipuláciu s výrobkami rôznych veľkostí v celkovej ergonómii a bezpečnosti

Priemyselné manipulátory

Najkomplexnejší sortiment na trhu, ktorý zahŕňa pneumatické i elektronické manipulátory.
Inteligentné zariadenia pre manipuláciu alebo INDEVA sa odlišujú od tradičných priemyselných manipulátorov vďaka pokročilej technológii, ktorá umožňuje dosiahnuť vyššiu úroveň bezpečnosti a ergonómie a vyššiu produktivitu. Vďaka elektronickej kontrole je zariadenie INDEVA® rýchlejšie, citlivejšie a presnejšie, a to tak, že je považované za výkonné predĺženie ľudskej paže.

Automaticky riadené vozidlá

Automaticky riadené vozidlá INDEVA® AGV sú navrhnuté interným oddelením výskumu a vývoja spoločnosti Scaglia Indeva v spolupráci s výskumnými ústavmi a univerzitami. Vybavené špičkovou technológiou, ktorá sa neustále aktualizuje.

Robotická automatizácia

Spoločnosť SysDesign Srl, ktorá pokračuje vo svojom projekte rozširovania produktov a systémov pre inteligentné továrne, vstupuje do skupiny INDEVA a stáva sa centrom robotickej automatizácie pre celú skupinu SCAGLIA.

INDEVA SysDesign Srl sa bude ponúkať ako dodávateľ flexibilných riešení robotickej automatizácie pre integrovanú továreň so špeciálnym zameraním na automatizáciu výrobných liniek a inteligentnú paletizáciu.

Lean System

Od konca deväťdesiatych rokov spoločnosť Scaglia Indeva poskytuje modulárne konštrukcie navrhnuté a vyrábané vo vlastnom podniku.

INDEVA Lean System® zahŕňa širokú škálu komponentov, ktoré umožňujú vytvárať nekonečná riešenie, zodpovedajúce najrôznejším potrebám výrobného procesu v súlade so zásadami štíhlej výroby.

Kto sme

Scaglia Indeva navrhuje a vyrába priemyselné manipulačné zariadenia od roku 1970. Dnes je svetovým lídrom v oblasti poskytovania špičkových riešení pre ručnú manipuláciu s bremenami a intralogistiky.

Scaglia Indeva disponuje rozsiahlymi skúsenosťami a know-how pri navrhovaní riešení na mieru, ktoré prispievajú k zvýšeniu produktivity a súčasne aj k ergonómii a bezpečnosti pracovníkov. Naše výskumné a vývojové centrum neustále aktualizuje naše výrobky pomocou najnovšej technológie a komponentov poslednej generácie, aby boli efektívnejšie a reagovali na potreby priemyselnej výroby špičkovej kvality

Čítajte ďalej…

 

Spoločnosť Scaglia Indeva realizovala program INDEVA 2030 v súlade s cieľmi programu OSN AGENDA 2030 a zverejnila svoju správu o udržateľnosti.

Prečítajte si viac o správe o udržateľnosti spoločnosti INDEVA…

Novinky

Školenie INDEVA

Našim zákazníkom ponúkame školenie obsluhy priamo na mieste. Počas tohto školenia náš technik INDEVA informuje obsluhu o dieloch, ktoré treba vymeniť, o ich životnosti atď. Okrem iného im vysvetlí postup, ktorý treba dodržiavať pri výmene dielov, a spolupracuje s nimi pri jeho zavádzaní do praxe. Podpíše a odovzdá sa mu brožúra a podpisový hárok, ktoré poskytujú…

Sila systému Liftronic® EASY

Spoločnosť Scaglia Indeva Francúzsko dodala ergonomický manipulátor Liftronic® EASY vybavený systémom Iconnect zákazníkovi, ktorý sa špecializuje na betón. Tento prísavný nástroj na nastavovanie pre betónové dosky s hmotnosťou od 30 do 50 kg navrhol a vyrobil náš výrobca náradia, spoločnosť PSP, so sídlom v regióne Yvelines (78). Inštalácia, dokončená v októbri 2023, mala veľký úspech u…

Spolupráca Scaglia INDEVA a Politecnico di Milano: integrovaný systém Manipulator a Cobot

S veľkým nadšením sa delíme o ďalší nový a vzrušujúci projekt, ktorý bol nedávno dokončený vďaka inšpirácii, spolupráci a súčinnosti s Politecnico di Milano a regiónom Lombardia. Regionálny projekt spočíva v realizácii inovatívnej pilotnej infraštruktúry na podporu prechodu na obehové hospodárstvo, v rámci ktorej má byť vybudovaný demonštrátor na zhodnocovanie mechatronických komponentov, najmä elektromotorov z…

Inovácie a efektivita s INDEVA Lean System a štíhlou výrobou

Naše pokročilé riešenia Lean System sú navrhnuté tak, aby optimalizovali logistiku a výrobu vo vašom závode. Integráciou princípov Lean System a štíhlej výroby naše produkty zvyšujú nielen produktivitu, ale aj bezpečnosť a komfort obsluhy. Súprava vozíkov Naše vozíky na súpravy sú nevyhnutné na efektívne riadenie toku materiálu. Sú navrhnuté na prepravu špecifických komponentov a nástrojov…

INDEVA na zdvíhanie do 1000 kg

Novinkou v sortimente výrobkov INDEVA je inovatívna zdvíhacia pomôcka na manipuláciu s bremenami do 1000 kg: INDEVA Hoist. Od ostatných kladkostrojov na trhu sa odlišuje jednoduchším používaním a vyššou bezpečnosťou pre obsluhu, čo vedie k vyššej celkovej produktivite. jeho hlavné charakteristické vlastnosti a výhody: Zlepšená ergonómia a jednoduchosť používania vďaka snímacej rukoväti: – žiadne tlačidlá,…

Zručností

inteligentní řešení pro manipulaci s materiálem s cílem dosáhnout ergonomie

ERGONÓMIA

Pre zaručenie ergonómie a ochrany zdravia pracovníka zodpovedného za ručnú manipuláciu s bremenami je nevyhnutné používať manipulátory, ale je nutné, aby tieto nielenže eliminovali úsilie pri manipulácii s nákladom pozdĺž zvislej osi, ale tiež zotrvačnosť počas zrýchlenia, spomalenia alebo zmeny smeru. Len elektronické manipulátory INDEVA (Inteligentné zariadenia pre manipuláciu ) zodpovedajú týmto ergonomickým požiadavkám.

lean-manufacturing--100x100

ŠTÍHLA VÝROBA

Indeva Lean System® dokonale dodržiava princípy štíhlej výroby a Kaizen s nulovou toleranciou voči plytvaniu a dbá na neustále zlepšovanie.

iot-100x100

IOT -Internet vecí

INDEVA® (Inteligentné manipulačné zariadenie série Liftronic®) je schopné si vymieňať dáta s centrálnym informačným systémom spoločnosti prostredníctvom wi-fi siete a umožňuje zobrazenie činností manipulátora pomocou softvérového rozhrania.
Existuje mnoho využití a relatívnych výhod, ktoré možno dosiahnuť u priemyselných manipulátorov prepojených s centrálnym riadiacim systémom a s ďalšími strojmi v linke alebo v sklade.

Čítajte ďalej……