Automaticky Riadené Vozidlá

Veľké skúsenosti a know-how v návrhu riešení pre vnútornú manipuláciu s bremenami a priemyselnú automatizáciu.

Spoločnosť Scaglia Indeva pôsobí od roku 1980 v sektore nízko-nákladovej priemyselnej automatizácie a od roku 2000 dodáva komponenty pre modulárne konštrukcie vhodné pre štíhle výroby (INDEVA Lean System) a automaticky riadené vozidlá (AGV Indeva).

Automaticky Riadené Vozidlá INDEVA AGV boli navrhnuté špeciálne pre spoločnosti, ktoré uplatňujú princípy štíhlej výroby.

Vďaka modulárnej konštrukcii a jednoduchosti použitia sú AGV INDEVA vysoko efektívne nízko-nákladové riešenia pre manipuláciu s materiálmi zo skladu do montážnych a výrobných liniek.

Dôraz na princíp „jednoduché použitie“ a „ľahké na údržbu“ je základným kameňom navrhovania všetkých AGV INDEVA. 
V skutočnosti veríme, že vo svete, ktorý sa rýchlo vyvíja, má užívateľ AGV dôležitú výhodu v tom, že je nezávislý pri programovaní, údržbe a zavádzaní prípadných zmien jeho AGV.

Automaticky Riadené Vozidlá INDEVA AGV sú navrhnuté inžiniermi z oddelenia výskumu a vývoja spoločnosti Scaglia INDEVA v spolupráci s univerzitou a výskumnými organizáciami na implementáciu pokročilej riadiacej techniky.
Spoločnosť Scaglia INDEVA bola v súlade so svojou politikou neustáleho zlepšovania a s použitím najmodernejšej technológie, na ktorých zakladá svoju výrobnú činnosť, vždy odhodlaná zachovať aktuálnosť najmodernejšieho softvéru a všeobecnej technológie jej AGV.

Spoločnosť Scaglia INDEVA je jedinou spoločnosťou v Európe, ktorá navrhuje a konštruuje modulárne AGV, ktoré sú kompatibilné s logikou štíhlej výroby.

Dnes má spoločnosť Scaglia INDEVA rozsiahle skúsenosti a odborné znalosti v poskytovaní riešení pre vnútornú manipuláciu s materiálmi a rozsiahle portfólio spokojných zákazníkov medzi veľkými spoločnosťami predovšetkým v automobilovom priemysle, ale aj v sektoroch elektromechaniky, strojárstva a módy.

INDEVA Tunnel AGV:

Štandardné INDEVA Tunnel AGV

INDEVA Tugger AGV:

Štandardné INDEVA Tugger AGV

Tu sú niektoré názvy spoločností, ktoré používajú AGV INDEVA:

V automobilovom priemysle:

 • Brembo
 • Comau
 • Faurecia
 • Fiat Auto
 • Fiat Power Train
 • Iveco
 • Magneti Marelli
 • Yanmar
 • Volvo

Mimo automobilového priemyslu:

 • ABB
 • Alstom

Spoločnosť Scaglia INDEVA je organizovaná s celosvetovou sieťou pobočiek a distribútorov oprávnených poskytovať predpredajné poradenstvo a popredajný servis.

Annual costs comparison: 2 forklift trucks + operators vs. 5 "Indeva AGVs"

Annual cost for 5 "Indeva AGVs"
Annual cost for 2 forklift trucks + operators

Automaticky Riadené Vozidlá AGV INDEVA v porovnaní s tradičným VYSOKOZDVIŽNÝM VOZÍKOM S OBSLUHOU

Presnosť a bezpečnosť
Dobre definovaný logistický tok s pevnou trasou.
Činnosť 24/7 bez nutnosti zásahu človeka. Eliminácia rizík spojených s používaním vysokozdvižných vozíkov. AGV nespôsobí žiadne poškodenie materiálov, strojov a pevných konštrukcií.

Jednoduchá inštalácia a údržba
Všetky káble sú označené tak, aby bolo umožnené rýchle pripojenie.

Pokročilé programovacie rozhranie
Rýchle a jednoduché programovanie pomocou panela dotykovej obrazovky alebo PC rozhrania. Cez Wi-Fi pripojenie je možné prepojenie so signálmi na vstupe a výstupe z/na vonkajšej strany.

Rýchlosť a stabilita v zákrutách
Systém ovládania v uzavretom okruhu spôsobí, že AGV sa presným spôsobom a bez odchýlok alebo zmien bude držať magnetického prúžku.

Pružnosť
Žiadna infraštruktúra nie je potrebná. Kedykoľvek môže byť bez akýchkoľvek štrukturálnych zmien v produktívnej oblasti zvýšený počet AGV. Prevedenie aktualizácií je možné bez prerušenia výrobného procesu.
Pracovný tok je efektívne a dynamicky zdieľaný medzi používanými AGV. Trasy sú jednoducho a rýchlo rekonfigurovateľné.

Efektívna, spoľahlivá a flexibilná preprava materiálov

 • Dodávka „Just-in-time“
 • Žiadna chyba miesta určenia.
 • Presnejšie riadenie zásob.
 • Eliminácia doby skladovania materiálu pri výrobe.
 • Kompatibilita s akýmkoľvek typom automatizácie.
 • Systém riadenia dopravy, ktorý zaisťuje nemožnosť kolízií.

Vynikajúci pomer kvalita/cena
Nízke prevádzkové náklady a náklady na údržbu.

Nižšie je uvedené grafické znázornenie typickej trasy cez AGV v produkčnom prostredí.

Štandardizácia kritických komponentov umožnila dosiahnuť vysokú úroveň spoľahlivosti a diagnostiky a možnosť jednoduchej výmeny komponentov v prípade poruchy.

AGV INDEVA sa skladajú zo štandardných modulov, ktoré môžu byť použité rôznymi spôsobmi, aby bolo možné prispôsobiť sa špecifickým požiadavkám každej aplikácie.

 • Základné moduly sú:
 • Ovládací panel
 • Motor
 • Senzor prekážok
 • Batérie
agv