Cievky, role a kotúče

Pohyb ťažkých predmetov, ako sú valce a valce, je často veľmi ťažký a vyžaduje viac ako jedného operátora, čo má za následok značnú fyzickú námahu.

Produktivita následne trpí, pretože pracovníci mohli čo najlepšie využiť svoju energiu a čas, ktorý sú k dispozícii.

Okrem toho, pohybujúce sa valce a valce počas ôsmich hodín denne by boli obzvlášť zaťažujúce pre zdravie.

Použitie systému Liftronic® od spoločnosti INDEVA® umožňuje udržiavať konštantnú úroveň produktivity počas celej pracovnej zmeny, manipuláciu s kotúčmi a valcami v celkovej ergonómii a bezpečnosti.

Kotúče fólie

Manipuláciu s hliníkovými kotúčmi rôznych tvarov a veľkostí zjednodušujú indevské priemyselné manipulátory.

Cievky drôtu

INDEVA manipulátory pre ergonomickú a bezpečnú manipuláciu s cievkami.

Handling yarn reels

Cievky pradiva

Rad INDEVA® Liftronic® s obežnou hlavou je najvhodnejším riešením pre vkladanie cievok s priadzou do košov.