Fľaše

Pohyb obzvlášť ťažkých a objemných materiálov, ako sú fľaše, je veľkým problémom v mnohých spoločnostiach.

Na prekonanie tohto problému boli použité priemyselné manipulátory INDEVA® používané rôznymi spoločnosťami v tomto sektore.

Vyznačujú sa zvyškom trhu pre extrémnu všestrannosť, ergonómiu, ale predovšetkým pre prispôsobenie sa akejkoľvek veľkosti a prostrediu.

Týmto spôsobom má obsluha dokonalú kontrolu prevádzky, presnú a bezpečnú manipuláciu s fľašami, drastickú redukciu možnosti poškodenia výrobku a poškodenia.

Fľaše

Indeva je najvhodnejším riešením pre manipuláciu s fľašami.