Kúpeľňové vybavenie

Podľa novej správy výskumnej organizácie American Marketing Association, AMA Research, dopyt po výrobkoch, ako sú vybavenie kúpeľní, bude rásť počas celého roka, a to aj vďaka zlepšeniam, ktoré preukázal stavebný trh.

Hlavnými produktovými kategóriami trhu s vodou šetriacimi hydraulickými produktmi sú tie, ktoré zlepšujú hydraulickú účinnosť kúpeľne (87%) a systémy recyklácie vody (13%).

Na udržanie konkurenčnej výhody oproti konkurenčným spoločnostiam sa rôzne spoločnosti rozhodli prijať inteligentné systémy INDEVA®.

Priemyselné manipulátory INDEVA® sú ideálnym riešením pre manipuláciu s veľmi krehkými, ale zároveň ťažkými výrobkami, ako sú kúpeľňové zariadenia.

Systém umožňuje plynulé a presné pohyby tak, aby sa bremeno umiestnilo bez akéhokoľvek nárazu alebo odrazu, čím sa znižuje riziko poškodenia konzistentným spôsobom.

Zariadenie kúpeľní a toaliet

Manipulátory INDEVA® uspokojí dopyt po lepšej ergonómii a bezpečnosti pre ručnú manipuláciu v oblasti sanitárnej techniky.