Svetový trh mechanických častí a nástrojov je citlivým teplomerom svetovej ekonomiky.

Na jednej strane v skutočnosti strojársky priemysel predstavuje významný podiel priemyslu v mnohých vyspelých krajinách, na druhej strane investície do strojových zariadení majú relatívne rýchle reakčné časy na zmeny v dopyte a dostupnosti zdrojov.

Scaglia INDEVA® je ideálnym partnerom pre riešenia na mieru pre manuálnu manipuláciu s bremenami, najmä pre manipuláciu s objemnými a nevhodnými predmetmi na prepravu, ako sú mechanické časti a nástroje.

INDEVA® zabezpečuje vytváranie riešení na mieru, ktoré zodpovedajú potrebám zákazníka, čím sa dosahuje väčšia ergonómia, produktivita a vysoká úroveň bezpečnosti.

Použitie systému INDEVA® navyše umožňuje operátorovi vyhnúť sa veľkému úsiliu, ktoré by časom poškodilo jeho zdravie, a to všetko pomocou vhodného uchopovacieho nástroja na presné umiestnenie súčiastok alebo mechanických nástrojov. všeobecné zaťaženie.

Prevodovky, ozubené kolesá

Prevodovky, ozubené kolesá-Manipulátory INDEVA® s uchytávacími nástrojmi na uchytenie a premiestnenie valcových alebo okrúhlych komponentov hnacej jednotky.

...

Rôzne mechanické komponenty

Rôzne mechanické komponenty – Vďaka veľkej všestrannosti manipulátorov INDEVA®, ktorá umožňuje používanie rôznych uchytávacích nástrojov.

...