Panely, dosky, tabuľe

Zabezpečenie manipulácie s nepohodlnými predmetmi, ako sú panely, tabule a sklenené tabule, je spoločnou požiadavkou spoločností pôsobiacich v tomto sektore.

Manuálne premiestnenie týchto obzvlášť objemných a nepohodlných predmetov na uchopenie si vo všeobecnosti vyžaduje viac pracovníkov a zahŕňa riziko poškodenia výrobku a zdravia operátora, ktoré je predmetom opakovaného chrbtového úsilia.

Viaceré manipulátory INDEVA® boli dodané spoločnostiam na presun panelov a sklenených dosiek a ich umiestnenie vhodným spôsobom na spracovanie.

Obsluha môže bez väčších ťažkostí obsluhovať ťažké sklenené tabule bez prerušenia hmotnosti zdvihnutého bremena, bez toho, aby museli držať stlačené tlačidlá a bez rizika pádu bremena alebo zranenia osôb.

INDEVA® je jediné riešenie na zvýšenie produktivity, ergonómie a bezpečnosti pri ručnej manipulácii s bremenami.

Sklenené tabuľe

INDEVA® tiež umožňuje veľmi presné polohovanie zaťaženia, ktoré je nevyhnutné a ideálne, keď sa pohybujú jemné bremená, najmä keď sa musia vyrábať v obmedzených priestoroch.