Rastúci automobilový trh viedol k zvýšeniu pokrytia pôvodného vybavenia v sektore automobilových pneumatík, ako aj v oblasti úžitkových vozidiel, ako aj k zvýšeniu počtu náhradníkov.

Neustály návrat tohto sektora znamenal, že viaceré spoločnosti investovali do inovácií procesov so zameraním na priemyselné manipulátory INDEVA® .

Systémy INDEVA® predstavujú jedno z najpokrokovejších riešení v automobilovom priemysle pre manipuláciu s pneumatikami vo výrobnom cykle bezpečným a ergonomickým spôsobom.

Prostredníctvom minimálneho úsilia sa môže operátor rozhodnúť urýchliť alebo spomaliť pohyb podľa svojich potrieb. Systém vďaka svojej vysokej citlivosti má okamžitú odozvu.

Pneumatiky

Scaglia INDEVA poskytla rad manipulátorov pre manipuláciu s pneumatikami v automobilovom priemysle a v priemysle pri výrobe pneumatík.

...