Sudy a barely

Presúvanie, otáčanie a zdvíhanie sudov jednoduchým, ergonomickým a bezpečným spôsobom je jednou z hlavných požiadaviek spoločností, s ktorými pracujeme.

Preto je nevyhnutné prijať pomoc pri manuálnom posúvaní zaťaženia, ktoré umožňuje rýchle a presné pohyby.

Manipulátor INDEVA® umožňuje obsluhe nakladať s bremenami presne as minimálnym úsilím.

Týmto spôsobom je možné vyhnúť sa všetkým problémom s chrbtom, ktoré by v dlhodobom výhľade zasiahli operátora pri zdvíhaní sudov a košov.

Sudy/Barely

Sudy a barely je možné ľahko zdvihnúť a premiestniť manipulátorom Indeva