Novinky

Winter meeting 2020 for Scaglia Indeva Deutschland - Germany

Zimné stretnutie 2020 pre spoločnosť Scaglia Indeva v Nemecku

Spomíname na naše 3 úspešné dni zimného stretnutia v dome v Čiernom lese. S množstvom nových nápadov v batožine sme pripravení na nasledujúci rok a tešíme sa na nové výzvy. #ScagliaINDEVA #INDEVA2030 #Wintermeeting #Workshop #Silný tím #Spolu za úspechom #Tímová práca #Nové výzvy #Zelený #Čierny les