Video

Manipulator for large trolleys

Manipulačné zariadenie pre šesť rôznych typov veľkých vozíkov pre potravinársky priemysel

Manipulácia s veľkými vozíkmi rôznych veľkostí s jediným inteligentným pomocným zdvíhacím zariadením Spoločnosť, ktorá vyrába vozíky pre manipuláciu s materiálom na predajni, potrebovala pomocné zdvíhacie zariadenie pre manipuláciu so 46 rôznymi typmi veľkých vozíkov vo fáze tesnenia jej výrobnej linky. Náklady, s ktorými sa manipuluje: 46 rôznych typov veľkých vozíkov v potravinárskom priemysle: 31 typov […]

smallmetal parts

Manipulácia s malými kovovými časťami

Akým spôsobom zodvihnúť viac malých kovových častí naraz ľahko rýchlo pri vysokých pracovných cykloch Vyberanie a premiestňovanie malých kovových dielov v rýchlych pracovných cykloch bolo vždy náročnou úlohou Napríklad plnenie škatúľ v skladoch sa obvykle vykonáva ponoreným nejakej veľkej naberačky do kontajnera plného malých kovových dielov. Ponorenie tejto veľkej kovovej naberačky do škatule plnej malých […]

hydro-cleaner handling

Ako rýchlo a bez námahy zabaliť umývačku

INDEVA®  model Liftronic® je ideálne riešenie manipulácie s materiálom na balenie umývačiek. INDEVA®  umožňuje rýchle a presné pohyby; presnosť a rýchlosť pohybov v stave nulovej gravitácie je možná vďaka technológii elektronického ovládania INDEVA®. Je to veľmi užitočná funkcia, ktorá eliminuje namáhanie pracovníka, ktorý musí zabaliť umývačku do kartónovej škatule niekoľkokrát za deň.