Portfólio spoločnosti Indeva

Liftronic Easy column mounted

INDEVA® manipulátory pre automobilový priemysel

Manipulátory INDEVA® pre automobilový priemysel sú pokročilé riešenia pre manipuláciu s akýmkoľvek dielom vozidla pozdĺž montážnej linky bezpečným a ergonomickým spôsobom Manipulátory pre automobilový priemysel musia vyhovovať prísnym bezpečnostným normám. Zdvíhacie zariadenia INDEVA® dokázali, že sú systémy, ktoré dokážu poskytnúť najvyššiu úroveň bezpečnosti spomedzi tých zariadení, ktoré sú v súčasnosti na trhu. Veľké spoločnosti tvrdia, […]