INDEVA LEAN SYSTEM®

Modulárny systém spoločnosti Scaglia INDEVA sa nazýva “INDEVA Lean System®”.

Od konca deväťdesiatych rokov minulého storočia spoločnosť Scaglia INDEVA SpA dodáva modulárne konštrukcie a jednotlivé komponenty navrhnuté tak, aby vyhovovali filozofii štíhlej výroby.

INDEVA Lean System® obsahuje širokú škálu komponentov vrátane plastom potiahnutých oceľových rúr odolných proti abrázii, oceľové spojky, valčekové trate a príslušenstvo. Toto vám umožňuje navrhovať a stavať rôzne konštrukcie vyhovujúce akejkoľvek potrebe v rámci výrobného procesu. Aplikácie môžu zahŕňať ergonomické pracovné stanice, ľahké vozíky, dopravné vozíky a ručné vozíky, regály pre prietokové skladovanie, spádom nakladané regály, regály pri linke, police a modulárne plošinové systémy.

lean system

Lean Manufacturing components and specifications

lEAN MANUFACTURING SOLUTIONS

INDEVA® Lean Manufacturing Solutions

INDEVA® Lean Manufacturing Product Range

INDEVA Konštrukcie  Lean System® sa jednoducho navrhujú, rýchlo montujú a sú kompletne opakovane použiteľné. S INDEVA Lean System® môže stavať konštrukcie na manipuláciu s materiálom, pomocné konštrukcie podľa vašej presnej špecifikácie a požiadaviek, a tak pomáhať pri dosahovaní cieľov štíhlej výroby.

Veľké spoločnosti z rôznych priemyselných odvetví, najmä automobilové, výrobné a mechanické, si zvolili Scaglia INDEVA za svojho korporátneho dodávateľa komponentov a modulárnych konštrukcií.

Komponenty INDEVA Lean System sa vyrábajú v Taliansku a Švédsku