INDEVA Lean System®

Spoločnosť Scaglia Indeva S.p.A. od konca 90. rokov dodáva modulárne konštrukcie a stratové komponenty navrhnuté tak, aby vyhovovali filozofii štíhlej výroby.

INDEVA Lean System® zahŕňa širokú škálu komponentov, ktoré umožňujú navrhnúť a postaviť rôzne konštrukcie, ktoré vyhovujú akejkoľvek potrebe v rámci výrobného procesu.

Vyrobené v Taliansku a Švédsku

INDEVA Konštrukcie  Lean System® sa jednoducho navrhujú, rýchlo montujú a sú kompletne opakovane použiteľné. S INDEVA Lean System® môže stavať konštrukcie na manipuláciu s materiálom, pomocné konštrukcie podľa vašej presnej špecifikácie a požiadaviek, a tak pomáhať pri dosahovaní cieľov štíhlej výroby.

Veľké spoločnosti z rôznych priemyselných odvetví, najmä automobilové, výrobné a mechanické, si zvolili Scaglia INDEVA za svojho korporátneho dodávateľa komponentov a modulárnych konštrukcií.