S hrdosťou oznamujeme, že sme získali certifikát ISO 14001!

ISO 14001 označuje medzinárodne dohodnutú normu, ktorá špecifikuje požiadavky na systém environmentálneho manažérstva. Cieľom tejto normy je pomôcť organizáciám zlepšiť ich environmentálne správanie a systematicky riadiť ich environmentálnu zodpovednosť.  Okrem toho vďaka týmto požiadavkám organizácie získavajú konkurenčnú výhodu a dôveru zainteresovaných strán. Spoločnosť Scaglia Indeva sa vždy zameriavala na zlepšovanie každého aspektu svojej práce a udržateľnosť je jedným z hlavných prebiehajúcich projektov a je v centre nášho poslania. Dôkazom našej angažovanosti je program INDEVA 2030 v súlade s cieľmi trvalo udržateľného rozvoja (SGD).

Ak si chcete pozrieť všetky naše certifikáty, kliknite sem