Manipulátory INDEVA® sa osvedčili ako pracovný kôň známej indickej spoločnosti zaoberajúcej sa obrábaním kovov.

Prvou nainštalovanou jednotkou INDEVA® bol Liftronic® Easy, stĺpový manipulátor s nosnosťou do 80 kg a 4,5 m dlhým kĺbovým ramenom.

Táto prvá jednotka sa stala spolupracujúcou silnou rukou operátora zodpovedného za „pick and place“ na pracovisku obrábacieho centra; uchopenie a premiestňovanie CI rámov a postupné podávanie výstupu z prvého stroja na ďalší a tak ďalej sa stalo veľmi jednoduchou a ergonomickou úlohou s veľmi vysokým celkovým štandardom bezpečnosti a ergonómie.

Keďže časy procesu sa zlepšili, bolo potrebné použiť ďalší stroj;

Keďže bol zákazník veľmi spokojný s výkonom tohto prvého zariadenia, rozhodol sa spoľahnúť na spoločnosť INDEVA v prípade nového manipulátora a nainštaloval ďalší stĺp Liftronic® EAsy s kĺbovým ramenom dlhým 5 metrov.