manipulator for pipe couplings

Manipulácia so spojkami rúr rôznych veľkostí v stave nulovej gravitácie

Manipulátor pre spojky rúr rôznych veľkostí

Manipulátor INDEVA® vybavený koncovým efektorom na manipuláciu so spojkami rúr pozdĺž mazacej linky úspešne uspokojil požiadavku na vyššiu produktivitu a ergonómiu vo veľkej výrobnej spoločnosti.

Použitím tohto manipulátora INDEVA® operátor dokáže vyzdvihnúť dve spojky rúr naraz, otočiť ich o 90° presne umiestniť na mazaciu linku prakticky bez námahy a tak je schopný udržať rovnaké pracovné tempo po celý deň.

Spojky rúr, s ktorými treba manipulovať, majú rôzne veľkosti pohybujúce sa od 8,5/8 palcov do 15 palcov s hmotnosťami každej do 50 kg; koncový efektor sa dá ľahko manuálne nastaviť podľa veľkosti spojky kedykoľvek je potrebné manipulovať s novou sériou.

Rukoväte koncového efektora sa dajú nastavovať, aby menili svoju vzdialenosť od bremena, aby si každý operátor mohol nastaviť pracovnú polohu podľa svojich osobných požiadaviek.

Pomocou jednoduchého voliča je možné rozhodnúť, či sa vyzdvihuje jedna alebo dve spojky naraz.

Tento manipulátor patrí do série  Liftronic® a ako taký, vďaka svojmu elektronickému ovládaniu, umožňuje veľkú presnosť pohybov a polohovania bremena. Vďaka funkcii automatického vyvažovania je možné manipulovať s bremenami rôznych veľkostí bez potreby voliť iné nastavenie hmotnosti pri každej zmene série spojok, s ktorými je potrebné manipulovať.