Spoločnosť DINACIL SL sa opäť spoľahla na spoločnosť Bastos Cia (Barcelona) a zakúpila ďalší manipulátor Scaglia Indeva s nulovou gravitáciou.

Ide o LIFTRONIC® EASY vybavený pneumaticky ovládaným magnetom na manipuláciu so železnými valcami do 80 kg.

Manipulácia s bremenami pomocou Liftronic® je jednoduchá, rýchla, bezpečná, spoľahlivá a efektívna. Táto spoločnosť disponuje veľkým počtom manipulátorov INDEVA®, z ktorých každý plní špecifickú funkciu vďaka svojej veľkej prispôsobivosti a nespočetným možnostiam použitia. Prečítajte si viac o výhodách manipulátorov INDEVA®Liftronic®

Buďte ako DINACIL SL a začnite zvyšovať svoju produktivitu pomocou manipulátorov Liftronic®