Našim zákazníkom ponúkame školenie obsluhy priamo na mieste.

Počas tohto školenia náš technik INDEVA informuje obsluhu o dieloch, ktoré treba vymeniť, o ich životnosti atď.

Okrem iného im vysvetlí postup, ktorý treba dodržiavať pri výmene dielov, a spolupracuje s nimi pri jeho zavádzaní do praxe.

Podpíše a odovzdá sa mu brožúra a podpisový hárok, ktoré poskytujú informácie o všetkých bodoch potrebných pre dobrú údržbu.

To nevylučuje dôležitosť dlhodobejšej revízie alebo kontroly manipulátorov zo strany ́ s cieľom predĺžiť ich životnosť.