Priezvisko*

  Meno*

  E-mail*

  Správa

  Nahrajte svoj životopis (pdf, doc, docx), maximálna hmotnosť 10 Mb

  Informácie o ochrane osobných údajov – Pracuj s nami:

  . Prečítal som si informácie poskytnutá spoločnosťou SCAGLIA INDEVA S.p.A., podľa čl. 13 nariadenia 679/2016 a rozumiem jeho obsahu.

  . Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov.

  (*)Povinné polia.