Naše dynamické valčekové dopravníky umožňujú optimálne využívanie dostupného priestoru v skladovacích a výrobných oddeleniach, čím významne zlepšujú prísun materiálov.

Široká škála gravitačných valčekových dopravníkov v kombinácii s upevňovacími spojmi, ktorú INDEVA® ponúka, umožňuje navrhovať riešenia prvý do skladu, prvý zo skladu pre spravovanie zásob.

Široká škála gravitačných valčekových dopravníkov v kombinácii s upevňovacími spojmi, ktorú INDEVA® ponúka, umožňuje navrhovať riešenia prvý do skladu, prvý zo skladu pre spravovanie zásob.

Navrhované konfigurácie sa tiež rýchlo realizujú a prekonfigurujú, čím sa zaistí významné zníženie nákladov na údržbu a zavedenie, pretože všetky komponenty môžu byť znovu použité na zostavenie nových aplikácií, ktoré najlepšie zodpovedajú potrebám zákazníka.

Foto galéria dynamické alebo gravitačné valčekové dopravníky:

Video galéria dynamické alebo gravitačné valčekové dopravníky: