Modulárne nosné vozíky obrobkov realizované s INDEVA Lean System®, sú ideálne na riešenie mnohých problémov a potrieb a možno ich plne prispôsobiť tak, aby spĺňali akékoľvek požiadavky.

Modulárne nosné vozíky obrobkov navrhované spoločnosťou INDEVA sú ideálne pre riešenie mnohých problémov a potrieb, ktoré možno úplne prispôsobiť požiadavkám.

Modulárne vozíky na obrobky vyrobené pomocou systému INDEVA Lean System® sú dokonalým riešením na bezpečnú a efektívnu prepravu chúlostivých a cenných dielov pozdĺž výrobných liniek. Tieto vozíky sú navrhnuté tak, aby poskytovali maximálnu flexibilitu a prispôsobivosť, a sú ideálne pre dynamické a neustále sa meniace výrobné prostredie.

Kľúčové vlastnosti

 • Modularita a prispôsobivosť: Vďaka modulárnej konštrukcii možno vozíky ľahko konfigurovať a reorganizovať tak, aby vyhovovali akémukoľvek výrobnému procesu alebo typu spracovávaného výrobku.
 • Opakovane použiteľné komponenty: Komponenty vozíkov sú opakovane použiteľné, čím sa šetria náklady na výmenu a znižuje sa vplyv na životné prostredie.
 • Ochrana dielov: Vozíky sú určené na prepravu chúlostivých a cenných dielov a počas prepravy poskytujú ochranu a stabilitu, čím minimalizujú riziko poškodenia.

Výhody

 1. Prevádzková flexibilita
  Rýchla konfigurácia: Modularita systému umožňuje rýchlu konfiguráciu a zmenu konfigurácie vozíkov, čím sa ľahko prispôsobí novým produktom alebo zmenám vo výrobných procesoch.
  Univerzálnosť: Vozíky sa môžu používať v rôznych fázach výrobného procesu, čo z nich robí univerzálny a nepostrádateľný nástroj.
 2. Efektívnosť procesu
  Optimalizácia pracovného postupu: Ergonomický a funkčný dizajn vozíkov uľahčuje prepravu a manipuláciu s dielmi, čím sa optimalizuje pracovný postup a skracujú prestoje.
  Zníženie množstva odpadu: Vďaka možnosti opätovného použitia a zmeny účelu súčiastok sa znižuje materiálový odpad a súvisiace náklady.
 3. Ochrana a bezpečnosť
  Bezpečnosť dielov: Vozíky sú navrhnuté tak, aby zabezpečili maximálnu ochranu dielov počas prepravy, čím sa predchádza ich poškodeniu a zachováva sa hodnota prepravovaných položiek.
  Bezpečnosť obsluhy: Jednoduchá manipulácia a ergonomický dizajn znižujú fyzickú námahu potrebnú pre obsluhu, čím sa zvyšuje bezpečnosť pri práci.
 4. Environmentálna udržateľnosť
  Opakovane použiteľné materiály: Použitie opätovne použiteľných komponentov nielen znižuje náklady, ale prispieva aj k environmentálnej udržateľnosti znížením množstva produkovaného odpadu.
  Znížený vplyv na životné prostredie: Modularita a možnosť prispôsobenia vozíkov na nové použitie znižujú potrebu nových nákupov a podporujú ekologickejší prístup.

Použitie

Modulárne nosné vozíky obrobkov sú ideálne pre širokú škálu priemyselných odvetví vrátane:

 • Elektronický priemysel
 • automobilový priemysel
 • Výroba presných súčiastok
 • letecký priemysel
 • Všeobecný výrobný priemysel

Modulárne nosné vozíky obrobkov so systémom INDEVA Lean System® ponúkajú praktické, efektívne a udržateľné riešenie na prepravu chúlostivých a cenných dielov pozdĺž výrobných liniek. Vďaka svojej flexibilite, efektívnosti a ochrannej kapacite sú tieto vozíky rozumnou investíciou pre každú spoločnosť, ktorá chce zlepšiť svoje výrobné procesy a zabezpečiť maximálnu bezpečnosť a integritu svojich výrobkov. Kontaktujte nás ešte dnes a zistite, ako môžu naše vozíky na súčiastky zmeniť vaše podnikanie.

Foto galéria nosné vozíky obrobkov: