Pneumatické manipulační PN Flex

Pneumatické manipulačné prístroje série FLEX sú vhodné na manipuláciu s bremenami s ťažiskom na osi Z.

"PN Flex" Verzie

Hlavné funkcie

• Spoľahlivý Pokračujúci vývoj a zlepšovanie tohto produktu s využitím štandardných modulov a komponentov pre zvýšenú bezpečnosť a efektivitu.

• Bezpečný Vybavený bezpečnostnými prvkami, ktoré zabezpečia uchytenie bemena, a to aj v prípade úplného prerušenia toku vzduchu. Bremeno nie je možné uvoľniť, pokiaľ nie je bezpečne odložené. Pri povolení ovládacej rukoväte súprava bŕzd uzamkne prístroj a zabráni ďalšiemu pohybu.

• Univerzálny Dá sa vybaviť širokou paletou nástrojov vyrobených na mieru, ovládaných buď pneumatickým stlačením bremena alebo vákuovým podtlakom. Je možné použiť aj jednoduché mechanické nástroje.

Foto galéria PN Flex: