Nežiadúce pohyby, opakujúca sa námaha a čakacie doby budú len dávnou spomienkou pri zavedení modulárnych pracovných stanovíšť realizovaných s INDEVA Lean System®.

Naše pracovné stanovištia umožňujú pracovníkovi dosiahnuť na všetky súčasti potrebné pre vlastnú prácu, a to jednoduchým a ergonomickým spôsobom, bez toho, aby sa musel skláňať, premiestniť alebo otáčať.

Naše pracovné stanovištia umožňujú pracovníkovi dosiahnuť na všetky súčasti potrebné pre vlastnú prácu, a to jednoduchým a ergonomickým spôsobom, bez toho, aby sa musel skláňať, premiestniť alebo otáčať.

Akákoľvek potreba môže byť splnená pracovným stanovišťom realizovaným s INDEVA Lean System® , pretože je vytvorené tak, aby bolo úplne nastaviteľné a prispôsobilo sa tak potrebám obsluhy, napríklad výšku možno kedykoľvek prispôsobiť, tiež pre dočasné situácie. Modulárne pracovné stanovištia INDEVA® sú okrem toho navrhnuté takým spôsobom, aby iný pracovník mohol vykonávať ich doplnenie na zadnej alebo bočnej strane, čím sa úplne alebo takmer úplne skrátia čakacie doby. Výroba je tak udržiavaná na optimálnych úrovniach a pracovníci sú produktívnejší a zodpovednejší.

Foto galéria pracovné stanovištia: