Naše modulárne vozíky shooter umožňujú obsluhe vyriešiť problém manipulácie s ťažkými bremenami prostredníctvom zavádzania podpier s gravitačnými valčekovými dopravníkmi

Naše modulárne vozíky shooter umožňujú obsluhe vyriešiť problém manipulácie s ťažkými bremenami prostredníctvom zavádzania podpier s gravitačnými valčekovými dopravníkmi

Naše modulárne vozíky shooter umožňujú obsluhe vyriešiť problém manipulácie s ťažkými bremenami prostredníctvom zavádzania podpier s gravitačnými valčekovými dopravníkmi, ktoré umožňujú „kĺzanie“ plných kontajnerov s predmetmi z jedného vozíka do druhého alebo z pevnej konštrukcie na vozík.

To všetko významne prispieva k znižovaniu rizík pre zdravie a bezpečnosť pracovníkov.

Tento systém tiež znižuje náklady a zvyšuje efektivitu procesov výroby a skladovania, čo ponúka rotáciu súčiastok v čase dodania.

Foto galéria vozíky shooter:

Video galéria vozíky shooter: