PRODUKTY

Priemyselné manipulátory a riešenia pre vnútornú logistiku

Priemyselné manipulátory

Priemyselné manipulátory

Najkomplexnejší sortiment na trhu, ktorý zahŕňa pneumatické i elektronické manipulátory.

Automaticky riadené vozidlá

Automaticky riadené vozidlá

Automaticky riadené vozidlá INDEVA® AGV sú navrhnuté interným oddelením výskumu a vývoja spoločnosti Scaglia Indeva v spolupráci s výskumnými ústavmi a univerzitami.

INDEVA Lean System

INDEVA Lean System

Od konca deväťdesiatych rokov spoločnosť Scaglia Indeva poskytuje modulárne konštrukcie navrhnuté a vyrábané vo vlastnom podniku.