Tradícia a inovácia: úspešná kombinácia

Rodina Scaglia, rodina zručných remeselníkov v oblasti spracovávania dreva (cievky a gombíkové formy), pochádza z Valle Imagna a koncom 18. storočia sa usadila v Brembille. O tri generácie neskôr, v roku 1868, sa jeden z nich – Martino – presťahoval do Milána. Lombardské hlavné mesto bolo v tejto dobe najväčším trhom Talianska a tu bola v roku 1881 založená firma Martino Scaglia. V Miláne, ktoré v tých rokoch zažívalo horúčkovitý, búrlivý hospodársky, sociálny a kultúrny rast, zaučil Martino oboch svojich synov do svojho povolania; Stefano neskôr prevzal vedenie výroby a Martino vedenie predaja výrobkov.

V prvých rokov nového storočia a až do vypuknutia prvej svetovej vojny trh cievok, valcov a kotúčov z dreva trvale rástol; Stefano sa vrátil naspäť do Brembilly, kde v roku 1906 vybudoval prvé jadro prevádzky, ktoré dodnes zostalo obchodným sídlom skupiny Scaglia. Ihneď bol zrejmý sklon k inovácii: prevádzka bola vybavená dovtedy najmodernejšími strojmi a v roku 1911 bol dokonca patentovaný mechanizmus, ktorý zdvojnásobil pracovnú rýchlosť sústruhov. Tento sklon k inovácii sa opätovne prejavil aj v rokoch po druhej svetovej vojne, kedy začala technologická revolúcia, ktorá so sebou priniesla riadny prevrat v oblasti výrobných metód a materiálov pre výrobky Scaglia.

Na podporu vzťahov so zákazníkmi bola v 50-tych a 60-tych rokoch vybudovaná na tú dobu jemne prepracovaná a rozsiahla obchodná sieť, ktorá pokrývala aj ďaleké trhy v južnej Amerike a Ázii. Od roku 1970 začal proces zakladania rôznych dcérskych spoločností pre špecifické výrobky (manipulačný prístroj vyrábaný v súčasnosti firmou Scaglia Indeva spa bol uvedený na trh firmou Scaglia spa v 80-tych rokoch), ktorý viedol k súčasnej diverzifikovanej štruktúre skupiny.

Zvuk sirény v údolí

Rodina Scaglia a jej podnik. Dve storočia medzi Brembillou a Milánom