Spoločnosť Scaglia Indeva dodáva automatizované riadené vozidlá rôznych veľkostí, tvarov a hmotností pre rôzne priemyselné odvetvia.

AGV zohrávajú dôležitú úlohu v dodávateľskom reťazci, pretože optimalizujú rýchlosť a presnosť rutinných operácií. V skladoch a výrobe zefektívňujú procesy tým, že pracujú bezpečne po boku operátorov a znižujú riziko zranenia zamestnancov. Na splnenie požiadaviek flexibilnej výroby musia byť výrobné závody schopné zmeniť alebo modernizovať výrobnú linku v krátkom čase. To je možné s vozidlami AGV INDEVA, ktoré sa vďaka magnetickým značkám dajú rýchlo a jednoducho premiestniť v rámci akéhokoľvek výrobného zariadenia.

Vozidlá AGV spoločnosti Scaglia INDEVA môžu prepravovať náklad až do hmotnosti 1500 kg, čím sa rozširujú možnosti ich použitia a odvetvia, v ktorých sa môžu uplatniť.