AGV for optics and optoelectronics
AGV for optics and optoelectronics

Veľké spoločnosti v optickom a optoelektronickom priemysle sa rozhodli pre AGV INDEVA® z viacerých dôvodov:

  • Dodanie načas,
  • Žiadne chyby cieľa,
  • Presnejšie riadenie zásob,
  • Eliminácia materiálu uskladneného vo výrobnom oddelení.

Fotogaléria - AGV v optickom a optoelektronickom priemysle: