S cieľom posilniť svoj záväzok k udržateľnosti, ktorý vždy charakterizoval jej obchodné zásady, sa spoločnosť Scaglia INDEVA rozhodla dobrovoľne vypracovať vlastnú správu o udržateľnosti.

Spoločnosť Scaglia INDEVA si je vedomá zásadného významu toho, aby vždy fungovala v súlade s kritériami udržateľnosti v prospech planéty a budúcich generácií; na druhej strane spoločnosť Scaglia INDEVA tiež verí, že udržateľnosť je „udržateľná“ do tej miery, do akej má ekonomický zmysel. S ohľadom na túto rovnováhu podporujeme iniciatívy a aktivity v záujme našich zainteresovaných strán a zamestnancov, ktoré zohľadňujeme v našej správe o udržateľnosti podľa uznávaných zásad a metodík.

V súlade so zásadami a stratégiami Global Compact a s odkazom na ne sa spoločnosť Scaglia INDEVA hlási k Agende 2030 OSN pre udržateľný rozvoj a podporila program INDEVA2030, ktorý združuje aktivity a projekty prispievajúce k dosiahnutiu cieľov udržateľného rozvoja.

Správa o udržateľnosti 2022