Výškovo nastaviteľný prepravný vozík

Výškovo nastaviteľný prepravný vozík

Výškovo nastaviteľné prepravné vozíky sa ľahko a bezpečne ovládajú. Ideálne pre manipuláciu s materiálom v rôznych priemyselných odvetviach. Sú tiež vhodné na zavesenie a ťahanie automatickým navádzaným vozidlom (AGV).

Porsche Production line is designed according Lean manufacturing principles

Výroba Porsche 4.0: inteligentná, štíhla a zelená.

Hovoríme tomu výroba Porsche 4.0: inteligentná, štíhla a zelená. „Inteligentná je synonymom flexibilnej a vzájomne prepojenej výroby. Štíhla znamená zodpovedné a efektívne využívanie zdrojov. Zelená znamená udržateľnosť a ochranu životného prostredia,“ hovorí Albrecht Reimold. člen vedenia Porsche.

TUNNEL AGV sa používa na presun vozíkov do pracovného priestoru a skladu.

INDEVA® Tunnel AGV v automobilovom priemysle

INDEVA® TUNNEL AGV sa používa na presun vozíkov do pracovného priestoru a skladu. V automobilovom priemysle sú tieto vozidlá široko využívané, najmä v kombinácii s nákladnými vozidlami Lean System a gravitačnými valčekovými dopravníkmi ako v tomto videu.