Tag: umývačku

hydro-cleaner handling

Ako rýchlo a bez námahy zabaliť umývačku

INDEVA®  model Liftronic® je ideálne riešenie manipulácie s materiálom na balenie umývačiek. INDEVA®  umožňuje rýchle a presné pohyby; presnosť a rýchlosť pohybov v stave nulovej gravitácie je možná vďaka technológii elektronického ovládania INDEVA®. Je to veľmi užitočná funkcia, ktorá eliminuje namáhanie pracovníka, ktorý musí zabaliť umývačku do kartónovej škatule niekoľkokrát za deň.