Elektromechanické prístroje

transformers

Transformátory

Manipulátory INDEVA® pre ručnú manipuláciu s elektrickými transformátormi rôznych tvarov a hmotností.